Manuele therapie

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding manuele therapie heeft gevolgd.

Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen in de gewrichten van wervelkolom en in de armen en benen. Klachten in de wervelkolom of ledematen kunnen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Dergelijke stoornissen van het gewricht worden ook wel functiestoornissen genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen de spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis door het toepassen van specifieke technieken. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt dan af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren.

Tijdens de eerste behandeling voert de manueel therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De manueel therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor klachten ontstaan. Ook bekijkt de manueel therapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht.
Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie en dit is een lidvereniging van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie. De leden zijn ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister en dienen te voldoen aan de hieraan gestelde voorwaarden zoals het volgen van bij- en nascholing.

Manuele therapie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door ziektekostenverzekeraars. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie, postbus 248, 3800 AE Amersfoort of E-mail: nvmt@kngf.nl of kijk op de website van de vereniging NVMT.

Bron: Manuele therapie, Informatie voor patiënten