Fysiotherapie

Bewegen lijkt vanzelfsprekend. Het goed functioneren van het lichaam is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar niet voor iedereen. Bewegen kan ook een last zijn. Vaak kunnen klachten uitstekend worden behandeld. Dat is het specialisme van de fysiotherapeut.

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en / of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook de gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

De klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zijn zeer uiteenlopend: krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en beperkingen in de beweging.
De aandoeningen kunnen ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering. Indien de patiënt niet in staat is om naar de praktijk te komen kan de behandeling eventueel bij de patiënt thuis plaats vinden.
Een fysiotherapeut levert maatwerk. Geen enkele patiënt is hetzelfde. Daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft. Er bestaan verschillende mogelijkheden.

De meest voorkomende therapieën zijn:

  • Bewegingstherapie: Deze behandelmethode wordt ook wel oefentherapie genoemd en is de belangrijkste pijler van de fysiotherapie. Doel ervan is bijvoorbeeld het beïnvloeden van de bewegingsmogelijkheden van gewrichten, het vergroten van spierkracht, het aanleren van een betere houding, een beter evenwicht of een betere ademhalingstechniek en het leren ontspannen. Voor een goed resultaat is thuis oefenen essentieel.
  • Massage: is al sinds eeuwen een hulpmiddel tegen pijn. Doel van massage is, naast pijn dempen, het bevorderen van de bloedsomloop in de weefsels en het verminderen van de spierspanning.
  • Fysische therapie: Onder de fysische therapie vallen onder meer behandelingen als shockwave en EPTE. Deze technieken worden vooral ingezet om weefsels te laten herstellen en pijn te verlichten.

Naast de behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan het voorkomen dat de patiënten nog eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd. Een goed onderling contact is van groot belang. Zonder vertrouwensband en open communicatie wordt het moeilijk een behandeling tot een succes te laten worden. In alle fasen van de therapie wordt u daarom betrokken bij de stand van zaken en het vervolg. Samen wordt er aan het herstel van uw gezondheid gewerkt. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid. Maar met hetzelfde doel: beter worden. Bij beëindiging van de therapie stuurt de fysiotherapeut een brief naar de verwijzer met een verslag van het verloop en het resultaat van de behandeling. Ook bevat de brief een advies over een eventuele vervolgbehandeling.

Meer informatie: Heeft u vragen of wilt u meer weten over fysiotherapie dan kunt u contact opnemen met het bureau van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie: Postbus 248, 3800 AE Amersfoort,
tel 033-4672900 of www.kngf.nl

Bron: de brochure ‘U en fysiotherapie’.