De praktijk

Het centrum voor fysiotherapie Beijum in Groningen is een frisse praktijk die gevestigd is in het gezondheidscentrum van Beijum. Hierdoor zijn de lijnen met de overige zorgverleners kort zodat we snel kunnen handelen en overleggen. De praktijk is breed gespecialiseerd zodat we de beste zorg kunnen bieden.

Ons doel is om mensen met klachten zo snel mogelijk grip op hun eigen klachten te geven en zodanig snel van hun klachten af te helpen. Dit vergt soms een actieve benadering maar soms ook juist een passieve. Therapeut en patiënt werken zo samen in het revalidatieproces.

Wij kennen de volgende specialisaties:

Fysiotherapie

Manuele therapie

Sportfysiotherapie

Echografie

Fysiofitness