Update Corona

We hadden graag meegedeeld dat we weer open mogen maar vooralsnog mogen we alleen nog acute klachten behandelen. Wel zijn er ontwikkelingen gaande en zijn we druk in overleg met het RIVM over wanneer we weer reguliere zorg mogen leveren en tegen welke voorwaarden. Ongetwijfeld zullen we persoonlijke beschermingsmaatregelen moeten treffen zoals mondkapjes et cetera maar we hopen daar eind deze week meer informatie over te krijgen. Zodra we verantwoord open kunnen en mogen zullen we dat via de bekende kanalen communiceren. Hou die dus goed in de gaten. Tot die tijd kunnen we je telefonisch op per video-bellen ondersteunen. Blijf gezond!

Corona 22 maart

De praktijk is gesloten voor niet-acute zorg. We hebben ondervonden dat tijdens de behandelingen de richtlijnen van het RIVM moeilijk te handhaven zijn. Omwille van uw gezondheid en die van onszelf hebben we derhalve besloten de behandelingen op te schorten tot nadere orde (in ieder geval 6 april). We vinden het erg vervelend dat we hiertoe over moeten gaan maar het is op dit moment het beste besluit. Desondanks willen we ondersteuning blijven bieden. Voor acute klachten waarbij behandeling uitstellen erg nadelig zou zijn maken we een uitzondering. Verder kunnen we u ondersteunen via telefonische consulten of online consulten met video bellen. Daarbij kunnen we u tevens ondersteunen met online oefeningen. Hiervoor zijn zijn we elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 10:00 en 12:00. Wij hopen u hiermee toch te kunnen ondersteunen in deze voor ieder moeilijke periode. Wij wensen u voor nu veel sterkte toe en blijf gezond!

Corona (18 maart 15:00)

De vraag of de praktijk dicht moet of júist open blijven blijft ons sterk bezig houden. Ons genootschap KNGF heeft de volgende uitgangspunten:

  • De fysiotherapeutische beroepsgroep moet zoveel mogelijk door kunnen werken om daarmee ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verlichten van deze crisis.
  • Daarnaast zal ook het wegvallen van fysiotherapie uit de keten gevolgen hebben voor het bewegend functioneren van mensen met vergaande gevolgen voor zelfstandigheid en optimaal functioneren.
  • Urgentie is groot omdat praktijken bezig zijn om hun dienstverlening te beperken en zelfs al te sluiten. Wanneer de beroepsgroep wil bijdragen aan het verlichten van het werk in de eerste en tweede lijn en het continueren van noodzakelijk zorg dan zullen we z.s.m. met een aanpak moeten komen die dit ook mogelijk maakt.
  • Uitvallen van deze zorgvorm heeft al gevolgen voor patiënten maar zal ook toenemend druk veroorzaken op een toch al overbelaste 1e en 2e lijn.

 

Meer hierover is te lezen via deze link:

Vooralsnog blijven we dus geopend, echter wel beperkt. Kwetsbare en niet fitte mensen kunnen andere mensen beter vermijden dus ons ook. We wensen de beleidsmakers veel wijsheid in deze lastige tijd. We zullen ze op de voet volgen.

Update Corona (15 maart 21:35)

Vooralsnog gaan we maandag 16 maart gewoon open. Wel zullen we de afspraken met “kwetsbare” patiënten voor alle zekerheid afzeggen. Ook de groepslessen fysiofitness zullen komen te vervallen. Als u zich niet fit voelt kunt u echter beter niet naar de praktijk komen, hetzelfde geldt uiteraard voor ons. Maakt u vooral ook zelf de overweging of u kwetsbaar bent en of u wel wilt komen. Als u zich er niet prettig bij voelt dan staat het u vrij om af te melden, ook binnen 24 uur voor een behandeling. Tevens bieden we de mogelijkheid tot een online consult zodat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

Verder hanteren we de richtlijnen van het RIVM om de risico’s zo klein mogelijk te houden. Wellicht dat er aanvullende maatregelen doorgevoerd worden waardoor we alsnog zullen sluiten, dan houden we u uiteraard via de bekende kanalen op de hoogte.

Corona virus

Informatie t.a.v. Corona-virus:

Nederland is op dit moment in de ban van het Corona-virus. We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat onze praktijk hiermee doet. Wij volgen de berichtgeving op de voet en houden ons aan de adviezen van het RIVM. Wij nemen onder andere de volgende maatregelen:

  • Wij schudden geen handen meer.
  • Wij wassen onze handen voor en na elke behandeling en gebruiken voor de zekerheid ook desinfectiegel.
  • Wij maken na elke behandeling de behandeltafels etc schoon met desinfectiespray.
  • Wij maken meerdere keren per dag de deurklinken etc schoon met desinfectiespray.

Wij adviseren u om ook veelvuldig en zorgvuldig uw handen te wassen, minimaal 20 seconden met water en zeep. Droog uw handen af met papieren doekjes. Als u niest of hoest, doe dat dan in uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik weg.

Als u zich ziek of niet fit voelt vragen wij u om voor de zekerheid niet naar onze praktijk te komen. Mocht u daardoor niet binnen 24 uur af kunnen zeggen brengen wij dat uiteraard niet in rekening. Voor de fysiotherapeuten geldt uiteraard ook dat wanneer ze niet fit zijn ze niet naar de praktijk zullen komen. Mocht u vragen hebben over uw gezondheid en het Corona-virus verwijzen we u graag naar de GGD. Als u tot een kwetsbare groep behoort is het wellicht verstandiger om uw behandelingen even uit te stellen.