COVID herstelzorg

Veel mensen die forse Covid klachten hebben gehad houden daarna langdurig restklachten of hebben moeite om hun verzwakte conditie weer op te bouwen. Hiervoor is Covid herstelzorg bedacht wat vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Onder begeleiding van een fysiotherapeut kunt u dan langdurig revalideren, ondertussen worden onder andere uw conditie en kracht gemeten om de voortgang te meten. Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met de praktijk.

Mondkapjes

Om de risico’s op besmetting voor iedereen zo klein mogelijk te houden gebruiken wij allemaal een mondkapje. Wij verzoeken bezoekende patiënten dat eveneens te doen. Verder blijft uiteraard de oproep om je aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Kom dus indien mogelijk alleen naar de praktijk en raak zo min mogelijk aan. Kom niet als je (milde) klachten hebt en kom pas vlak voor het afgesproken tijdstip naar binnen zodat de wachtkamer zo veel mogelijk leeg blijft. Wij danken iedereen voor de medewerking. Het is voor iedereen een moeilijke tijd waarin we extra voor elkaar moeten zorgen. De opgelegde maatregelen horen daar bij.

We gaan weer open!

Vanaf maandag 4 mei zijn we weer geopend. We zullen nog niet volledig alle werkzaamheden hervatten maar we kunnen voorzichtig beginnen met opschalen. Als u een afspraak wilt maken voor zorg die is blijven liggen of als u klachten heeft die u hinderen kunt u contact met ons opnemen (bellen of mailen) dan plannen we een afspraak in. Onze online behandelingen gaan ook gewoon door voor als u niet naar de praktijk wilt of kunt komen. De fysiofitness blijft echter nog gesloten.

Wel hanteren we extra voorzorgsmaatregelen:

-Hanteer uiteraard alle richtlijnen van het RIVM

-Als u ziek bent (ook al is het maar mild), kom niet!

-Kom alleen naar de praktijk (indien mogelijk, laat een evt begeleider buiten wachten)

-Kom niet te vroeg (max 5 minuten van tevoren)

-Bent u toch te vroeg, wacht buiten.

-Neem uw eigen handdoek mee

-Raak zo min mogelijk aan

Update Corona

We hadden graag meegedeeld dat we weer open mogen maar vooralsnog mogen we alleen nog acute klachten behandelen. Wel zijn er ontwikkelingen gaande en zijn we druk in overleg met het RIVM over wanneer we weer reguliere zorg mogen leveren en tegen welke voorwaarden. Ongetwijfeld zullen we persoonlijke beschermingsmaatregelen moeten treffen zoals mondkapjes et cetera maar we hopen daar eind deze week meer informatie over te krijgen. Zodra we verantwoord open kunnen en mogen zullen we dat via de bekende kanalen communiceren. Hou die dus goed in de gaten. Tot die tijd kunnen we je telefonisch op per video-bellen ondersteunen. Blijf gezond!

Corona 22 maart

De praktijk is gesloten voor niet-acute zorg. We hebben ondervonden dat tijdens de behandelingen de richtlijnen van het RIVM moeilijk te handhaven zijn. Omwille van uw gezondheid en die van onszelf hebben we derhalve besloten de behandelingen op te schorten tot nadere orde (in ieder geval 6 april). We vinden het erg vervelend dat we hiertoe over moeten gaan maar het is op dit moment het beste besluit. Desondanks willen we ondersteuning blijven bieden. Voor acute klachten waarbij behandeling uitstellen erg nadelig zou zijn maken we een uitzondering. Verder kunnen we u ondersteunen via telefonische consulten of online consulten met video bellen. Daarbij kunnen we u tevens ondersteunen met online oefeningen. Hiervoor zijn zijn we elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 10:00 en 12:00. Wij hopen u hiermee toch te kunnen ondersteunen in deze voor ieder moeilijke periode. Wij wensen u voor nu veel sterkte toe en blijf gezond!

Corona (18 maart 15:00)

De vraag of de praktijk dicht moet of júist open blijven blijft ons sterk bezig houden. Ons genootschap KNGF heeft de volgende uitgangspunten:

  • De fysiotherapeutische beroepsgroep moet zoveel mogelijk door kunnen werken om daarmee ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verlichten van deze crisis.
  • Daarnaast zal ook het wegvallen van fysiotherapie uit de keten gevolgen hebben voor het bewegend functioneren van mensen met vergaande gevolgen voor zelfstandigheid en optimaal functioneren.
  • Urgentie is groot omdat praktijken bezig zijn om hun dienstverlening te beperken en zelfs al te sluiten. Wanneer de beroepsgroep wil bijdragen aan het verlichten van het werk in de eerste en tweede lijn en het continueren van noodzakelijk zorg dan zullen we z.s.m. met een aanpak moeten komen die dit ook mogelijk maakt.
  • Uitvallen van deze zorgvorm heeft al gevolgen voor patiënten maar zal ook toenemend druk veroorzaken op een toch al overbelaste 1e en 2e lijn.

 

Meer hierover is te lezen via deze link:

Vooralsnog blijven we dus geopend, echter wel beperkt. Kwetsbare en niet fitte mensen kunnen andere mensen beter vermijden dus ons ook. We wensen de beleidsmakers veel wijsheid in deze lastige tijd. We zullen ze op de voet volgen.

Update Corona (15 maart 21:35)

Vooralsnog gaan we maandag 16 maart gewoon open. Wel zullen we de afspraken met “kwetsbare” patiënten voor alle zekerheid afzeggen. Ook de groepslessen fysiofitness zullen komen te vervallen. Als u zich niet fit voelt kunt u echter beter niet naar de praktijk komen, hetzelfde geldt uiteraard voor ons. Maakt u vooral ook zelf de overweging of u kwetsbaar bent en of u wel wilt komen. Als u zich er niet prettig bij voelt dan staat het u vrij om af te melden, ook binnen 24 uur voor een behandeling. Tevens bieden we de mogelijkheid tot een online consult zodat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

Verder hanteren we de richtlijnen van het RIVM om de risico’s zo klein mogelijk te houden. Wellicht dat er aanvullende maatregelen doorgevoerd worden waardoor we alsnog zullen sluiten, dan houden we u uiteraard via de bekende kanalen op de hoogte.

Corona virus

Informatie t.a.v. Corona-virus:

Nederland is op dit moment in de ban van het Corona-virus. We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat onze praktijk hiermee doet. Wij volgen de berichtgeving op de voet en houden ons aan de adviezen van het RIVM. Wij nemen onder andere de volgende maatregelen:

  • Wij schudden geen handen meer.
  • Wij wassen onze handen voor en na elke behandeling en gebruiken voor de zekerheid ook desinfectiegel.
  • Wij maken na elke behandeling de behandeltafels etc schoon met desinfectiespray.
  • Wij maken meerdere keren per dag de deurklinken etc schoon met desinfectiespray.

Wij adviseren u om ook veelvuldig en zorgvuldig uw handen te wassen, minimaal 20 seconden met water en zeep. Droog uw handen af met papieren doekjes. Als u niest of hoest, doe dat dan in uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik weg.

Als u zich ziek of niet fit voelt vragen wij u om voor de zekerheid niet naar onze praktijk te komen. Mocht u daardoor niet binnen 24 uur af kunnen zeggen brengen wij dat uiteraard niet in rekening. Voor de fysiotherapeuten geldt uiteraard ook dat wanneer ze niet fit zijn ze niet naar de praktijk zullen komen. Mocht u vragen hebben over uw gezondheid en het Corona-virus verwijzen we u graag naar de GGD. Als u tot een kwetsbare groep behoort is het wellicht verstandiger om uw behandelingen even uit te stellen.

Hoe gaan wij om met uw privacy?

Onze privacy policy is vanaf nu leesbaar op onze site. Samenvattend komt het er op neer dat we op een fatsoenlijke manier met uw gegevens omgaan. Omdat fatsoenlijk een rekbaar begrip is staat in onze privacy policy omschreven wat dat is. Maar ik vind het belangrijk om u in gewone taal uit te leggen dat we uw gegevens alleen gebruiken voor uw behandeling, de declaratie daarvan, communicatie naar bv huisartsen en verder alleen naar derden daar waar strikt noodzakelijk.Lees verder